Back to All Events

Korttidsmusikkterapi

Monika Overå

Biografi:
Monika Overå har jobbet som musikkterapeut på Akershus universitetssykehus siden 2012. Hun sitter i styret til NFMT og har skrevet boka "Hekta på musikk" om erfaringer fra en musikkterapigruppe på en avgiftningsenhet ved Akershus Universitetssykehus. De siste årene har hun jobbet på Barne- og ungdomsklinikken ved samme sykehus.

Abstract:
Korttidsmusikkterapi eller akkurat lang nok?
- Erfaringer fra sykehusverdenen

Lengden på et musikkterapiforløp varierer fra pasient til pasient og fra en praksisplass til en annen. Musikkterapeuter på sykehus møter et stort spekter av kliniske utfordringer som igjen har behov for ulike musikkterapeutiske tilnærminger. Det er pasienter som følges opp av musikkterapeuten poliklinisk der en kan følge pasienter over lengre tid. Noen pasienter har musikkterapi under prosedyrer, andre deltar i musikkterapigruppe en gang eller to. Kan de ulike møtene med pasienter, med så ulik varighet og innhold, kalles musikkterapi? Hvordan kan tidsaspektet i et musikkterapiforløp påvirke pasientens opplevelse av utbytte? Det kan være en utfordring å skulle legge til rette for meningsfulle møter når en har avgrenset tid til rådighet. Hvordan relasjonen etableres, tilpasning og improvisasjon er noen elementer jeg har erfart er avgjørende for at musikkterapi som går over kort tid oppleves meningsfulle for pasienten.

Dette innlegget vil ta utgangspunkt i eksempler fra musikkterapi på en avgiftningsenhet for voksne og fra en barne- og ungdomsklinikk. Disse eksemplene viser bredden i hvordan musikkterapi praktiseres på sykehus og kan stimulere til refleksjon rundt varighet på musikkterapiforløp.

Nøkkelord: Korttidsmusikkterapi, her-og-nå, relasjon, improvisasjon

Referanser:
Kjølstad, H. (2004). Gruppeterapi. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Pavlicevic, M. (2003). Groups in Music: Strategies from Music Therapy. England: Jessica Kingsley Publishers.