Back to All Events

Erfaringer fra ”musikk og smerte” prosjektet

Merethe Wolf Lindvall 

Biografi:
Musikkterapeut med master fra Sandane. Har jobbet mange år i det spesialpedagogiske feltet med barn. De to siste årene som musikkterapeut ved barne-og ungdomsklinikken ved Haukeland Universitetssykehus.

Abstract:
Da jeg startet i stillingen ved Haukeland Universitetssjukehus i januar 2016 hadde jeg ingen tanke på at veien skulle lede mot kvantitativ forskning. Denne presentasjonen tar for seg mine erfaringer med å starte opp og drive en kvantitativ pilotstudie i en kontekst som er sterkt preget av nettopp kvantitativ forskning. Jeg vil komme inn på hvordan forskning på musikkterapi har blitt møtt og også hva som har vært viktige faktorer for å lykkes. Til slutt vil jeg presentere foreløpige data fra studien og hva som blir veien videre.

Fakta om "Musikk og Smerte" prosjektet:
Prosjektet er en kvantitativ pilotstudie som ønsker å se nærmere på effekten av musikkterapi som smertelindring og støttende behandling ved utvalgte prosedyrer barn gjennomgår som innebærer stikk gjennom huden. Barna er mellom 4-11 år og studien baserer seg på barnets egen scoring av smerteopplevelse. I tillegg får pårørende fylle ut et evalueringsskjema som handler om barnets og egen redsel før og under prosedyren. Studien har som mål å inkludere inntil 100 barn fordelt på fem ulike prosedyrer og forventes avsluttet vår 2018.

Referanser:
Bradt, Joke, Ed. (2013). Guidelines for music therapy practice in pediatric care. Dallas: Barcelona Publicers

Caprilli, S., Anastasi, F., Grotto, R., Scollo-Abeti, M., & Messeri, A. (2007). Interactive music as a treatment for pain and stress in children during venipuncture: a randomized prospective study. Journal of Developmental and Behavioral pediatrics, 28(5), s. 399-403.

Ghetti, Claire (2012). Music therapy as procedural support for invasive medical procedures: toward the development of music therapy theory. Nordic Journal of Music Therapy, vol 21, no.1.s.3-354

Klassen, J., Liang, Y., Tjosvold,L., Klassen, T., Hartling, L. (2008). Music for Pain and Anxiety in Children Undergoing Medical Procedures: A systematic Review of Randomized Controlled Trials. Ambolatory Pediatrics Volume 8, number 2 s.117-127

Earlier Event: June 8
Korttidsmusikkterapi
Later Event: June 8
Firepartsamarbeidet