Back to All Events

Musikkterapi på en recovery-orientert avdeling

Randi Rolvsjord

Biografi:
Randi Rolvsjord er instituttleder ved Griegakademiet - Intitutt for musikk ved Universitetet i bergen. Hun er professor i musikkterapi, og har særlig bidratt til ressursorienterte og kritiske perspektiv innen musikkterapien. Hennes forskningsfelt omfatter musikkterapi i psykisk helse, ressursorientert musikkterapi og feministiske perspektiv.

Abstract:
De siste årene har recovery perspektiver fått fotfeste i psykisk helsearbeid både i Norge så vel som i andre europeiske land, samt USA og Australia. En slik recovery-orientering impliserer behandlingskontekster som i større grad enn tidligere er opptatt av brukermedvirkning, ressursorientering og deltakelse. Slike verdier er også vektlagt innen musikkterapeutisk virksomhet, og musikkterapi kan derfor være et viktig bidrag for å fremme å personlig recovery. Likevel finnes det foreløpig lite forskning på musikkterapi innen eksplisitt recovery-orienterte helsetilbud. Dette foredraget vil fokusere på musikkterapiens rolle i en slik recovery-orientert behandlingskontekst. En studie som utforsker hvordan musikkterapi oppleves av brukere og ansatte på en recovery-orientert avdeling vil bli presentert. Studien dokumenterer hvordan musikkterapi både passet inn i det helhetlige tilbudet på avdelingen, og hvordan musikkterapien opplevdes å samspille med ulike deler av behandlingstilbudet. Funnene peker mot at musikkterapi bidrar til å styrke recovery-orienteringen på avdelingen gjennom fokus på ressurser og ved å fostre likeverdige relasjoner.

Referanser:
Mc.Caffrey, T. (2017), Evaluating music therapy in adult mental health services: Tuning into service user perspectives. Nordic Journal of Music Therapy. https://doi.org/10.1080/08098131.2017.1372510

Solli, H. P., & Rolvsjord, R. (2015). “The Opposite of Treatment”: A qualitative study of how patients diagnosed with psychosis experience music therapy. Nordic Journal of Music Therapy, 24(1), 67-92. https://doi.org/10.1080/08098131.2014.890639

Slade, M., Oades, L., & Jarden, A. (2017). Well-being, recovery and mental health. Cambridge: Cambridge University Press.

Rolvsjord, R. (2010). Resource-oriented music therapy in mental health care. Gilsum NH: Barcelona Publishers.

Earlier Event: June 8
Korttidsmusikkterapi
Later Event: June 8
Firepartsamarbeidet