Back to All Events

Forutsigbar glede

Merete Lippert Tobiassen  

Biografi:
Utdannet i 1991, master 2011. Har jobbet innenfor det spesialpedagogiske feltet siden. Vært praksislærer ved NMH i mange år. Sitter som representant for det spesialpedagogiske feltet i NFMT's fagstrategiske utvalg.

Abstract:Jeg ønsker å holde et foredrag om arbeid med barn med autismespekterdiagnoser. Dette er et aktuelt tema for musikkterapeuter sett i lys av (de skuffende) resultatene fra TIME-A undersøkelsen. Mitt fokus vil være hvordan musikkterapeutisk arbeid skaper muligheter for kommunikasjon, meningsfull samhandling og utvikling av selv og selvbilde. Jeg vil bruke videoeksempler og fortelle fra arbeid med elever jeg har arbeidet med over lang tid og snakke både om improvisasjon, rammeaktiviteter og struktur.

Referanser:
Mc.Caffrey, T. (2017), Evaluating music therapy in adult mental health services: Tuning into service user perspectives. Nordic Journal of Music Therapy. https://doi.org/10.1080/08098131.2017.1372510

Solli, H. P., & Rolvsjord, R. (2015). “The Opposite of Treatment”: A qualitative study of how patients diagnosed with psychosis experience music therapy. Nordic Journal of Music Therapy, 24(1), 67-92. https://doi.org/10.1080/08098131.2014.890639

Slade, M., Oades, L., & Jarden, A. (2017). Well-being, recovery and mental health. Cambridge: Cambridge University Press.

Rolvsjord, R. (2010). Resource-oriented music therapy in mental health care. Gilsum NH: Barcelona Publishers.

Earlier Event: June 8
Korttidsmusikkterapi
Later Event: June 8
Firepartsamarbeidet