Back to All Events

«Bridge over troubled water» - Overføring og implementering av musikk og musikktiltak i sykehjem

Gerd Karine Eriksrud Lunde, Liv Jorunn Svangstu og Kathrine Dahle.

Biografi:
Gerd Karine Eriksrud Lunde kommer fra Langhus i Akershus. Hun ble uteksaminert fra Griegakademiet i 2016 og har siden dette arbeidet ved kompetansesenter for demens, Bergen kommune. Gerd Karine har gjennom hele studietiden hatt stor interesse for demensomsorg og bruk av musikk innenfor dette feltet.

Liv Jorunn Sørheim Svangstu kommer fra Gaupne i Sogn og Fjordane. Hun ble uteksaminert fra Griegakademiet i 2011 og hadde sin første jobb innen eldreomsorg. Siden 2013 har hun arbeidet ved kompetansesenter for demens.

Kathrine Dahle kommer fra Sotra. Hun ble uteksaminert fra musikkterapiutdannelsen på Sandane i 2006, og begynte fra 2010 som ambulerende musikkterapeut i Bergen Kommune. I 2013 ble hun ansatt ved kompetansesenter for demens. Kathrine er også tilknyttet forskningsprosjektet "The effects of singing compared to a control group, on brain plasticity and quality of life in Alzheimer patients" med Stefan Kölsch i spissen.

Abstract:
«Bridge over troubled water»
Overføring og implementering av musikk i sykehjem

Gerd Karine Eriksrud Lunde, Liv Jorunn Svangstu og Kathrine Dahle er musikkterapeuter ved kompetansesenter for demens i Bergen kommune. Vi ønsker å benytte anledningen til å invitere til RoundTable med formål om å diskutere ulike aspekt ved overføring og implementering av musikk og musikktiltak i sykehjem.

Vi vil presentere egen metodikk og verktøy i arbeidet vårt på sykehjem. I tillegg har vi innhentet erfaringer fra andre kommuner hvor man på samme måte som i Bergen implementerer musikk og musikktiltak i sykehjem. Vi vil også diskutere, samt åpne opp for diskusjon omkring erfaringer og samarbeid med personal som har deltatt på kurs i regi av Audun Myskja og Kompetansesenter Nord; Musikkbasert miljøbehandling. Hvordan samarbeide? Hvordan implementere? Hvordan være fagtydelige?

Litteratur;
Kurshefte -Musikkbasertbasert Miljøbehandling (MMB). Et behandlingsverktøy for helsepersonell i omsorgsarbeid. Kultur, helse & omsorg. Nasjonalt kompetansesenter Metodebok -Demensomsorg i sykehjem- Bergen kommune; https://allmenningen.bergen.kommune.no/styrende-dokumenter/BKDOK-2016-00308

Stige, B og Ridder HM (red) (2016): Musikkterapi og eldrehelse. Oslo; Universitetsforlaget