Back to All Events

Toner fra en celle

Bente Mari Mortensen og Venja Ruud Nilsen

Biografi:
Bente Mari Mortensen er musikkterapeut, musiker, veileder og spesialpedagog med erfaring innenfor Musikk i ivets begynnelse, rockemetdikk og samspill. Mortensen underviser barn, ungdom o voksne og har siden midten av 90 tallet vært engasjert i prosjektet Musikk i fengsel og frihet. Mortensen har spilt i ulike band og bandsammenhenger. i dag er Engla og Banditta hovedbandet og saksofon, perkusjon o sang er hovedinstrument. Mortensen har sammen med Venja Ruud Nilsen arbeidet ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, under Oslo kommune og Grønland voksenopplæring, siden begynnelsen av 2000. Feministisk arbeid har vært en viktig grunnpilar i arbeidet. Mortensen har bidratt med paper, workshops og hatt kulturinnslag ved ulike konferanser tema knyttet til praksis og forskningsarbeid.

Venja Ruud Nilsen er musikkterapeut, musiker, veileder og foredragsholder. Hun jobber på to voksenopplæringssteder: Hun initierte og var leder for det landsomfattende musikktilbudet Musikk i fengsel og frihet som startet for 25 år siden og som har opprettet musikktilbud ved ca 25 soningssteder i landet. Hun er kursholder i Rockemetodikk og underviser på Norges Musikkhøgskole i relasjonskompetanse og studentveiledning. Hun er også bassist i to band- Engla og Banditta og Halvsøstra, i tillegg til at hun leder et band for løslatte kvinner- Venjas Harem- sammen med musikkterapeut Bente Mari Mortensen.

Abstract:
Vi ønsker formidle vårt arbeid knyttet til arbeidet Toner fra en celle. Toner fra en celle er en samling tekster og refleksjoner rundt 10 låter komponert i musikkterapeutisk/musikkpedagogisk arbeid ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Låtene er skrevet i tidsperioden 2000 til 2017 og spillt inn på plate i 2016-2017. I dette arbeidet vil vi reflektere rundt blant annet sangskriving som metode, sangskrivingsprosess, feministisk arbeid, motivasjon, relasjon, opptreden, nettverk, oppbygging av kompetanse, rus ikke rus, felleskap og isolasjon, følelser, glede, lek og refleksjon over refleksjon. Vi tenker at materialet til boken skal være så godt som ferdig til denne jubileumskonferansen og vi ville bli glade for å kunne presentere vårt arbeid i denne sammenhengen og med dette publikummet : )

Referanser:
Vi har bidratt med skriftlig arbeid i bøkene : Musikk og helse med Redaktør; Trygve Aasgard, Musikkterapi i praksis Redaktør; Tom Næss og Even Ruud, Musikk på tvers redaktør Anne Torø Eggen og Tom Næss.