Back to All Events

Playing the changes’; en eksplorativ studie av musikkterapi i fengsel

Kjetil Hjørnevik

Biografi:
Kjetil Hjørnevik, født 1977 i Øvre Årdal, oppvokst i Førde i Sunnfjord. Utdannet musikkterapeut ved Roehampton University, London i 2005. Har arbeidet som musikkterapeut i Bjørgvin fengsel, Bergen siden 2008. Tar for øyeblikket en doktorgradsutdanning ved Nordoff Robbins Centre for Music Therapy i London om musikkterapi i fengsel med sikte på å fullføre våren 2019.

Abstract:
Denne presentasjonen er basert på mitt pågående doktorgradsprosjekt ved The Nordoff Robbins Centre for Music Therapy under veiledning av Prof. Gary Ansdell. Prosjektet er en eksplorativ kvalitativ undersøkelse formet rundt egen praksis, med et fokus på forholdet mellom ’musikkterapi’ og ’hverdagsmusikkering’ i fengselet som en institusjonell setting. Jeg vil presentere funn fra en etnografisk pilotstudie hvor jeg utforsket musikkens ulike roller i et åpent fengsel gjennom deltakende observasjon, intervju og lydopptak. Gjennom et fokus på kategoriene ’musical caring’, ’musical enactments of control’ og ’coherence’, vil jeg vise hvordan musikk inngår i ’the emotional geography of prison life’ (Crewe et al. 2014) og således utgjør en viktig arena for innsattes utforsking og fremføring av identitet. Jeg vil videre relatere dette til teori innenfor samfunnsmusikkterapi og studiet av musikk 'in everyday life’ (DeNora 2013).

Referanser:
Ansdell, G., & Pavlicevic, M. (Eds.) (2004). Community music therapy. Jessica Kingsley Publishers.

Crewe, B., Warr, J., Bennett, P., & Smith, A. (2014). The emotional geography of prison life. Theoretical Criminology, 18(1), 56-74.

DeNora, T. (2013). Music asylums wellbeing through music in everyday life. Ashgate.

Gold, C., Assmus, J., Hjørnevik, K., Qvale, L. G., Brown, F. K., Hansen, A. L., ... &