Back to All Events

Musikkterapi som relasjonsarbeid med barnevernsungdom

Christine Wilhelmsen og Gisle Fuhr 

Biografi:
Christine Wilhelmsen er utdannet musikkterapeut ved Griegakademiet/UiB og har siden 2012 jobbet med barn og unge som er får oppfølging av, eller er under barnevernets omsorg. Hun jobber i Aleris Ungplan region øst hvor hun driver Musikkverkstedet og Kom Nærmere Oslo, samt i Oslo Kommune/Uteseksjonen med musikkprosjektet i Perspektiv - Unge hjelper Unge.

Gisle Fuhr er utdannet musikkterapeut ved Norges Musikkhøgskole. Han jobber med barn i Bydel St. Hanshaugen i Oslo, i Aleris med barnevernsungdom og med unge på asylmottak gjennom prosjektet Musikk for Unge Asylsøkere.

Abstract:

Forskning viser at ungdom som har opplevd brudd i relasjoner kan ha vansker med å gå inn i nye relasjoner med voksne mennesker. I vårt arbeid som musikkterapeuter har vi gjort oss en rekke erfaringer rundt hvordan musikk kan brukes som verktøy for å arbeide fram mot en trygg relasjon, basert på gjensidig tillit og anerkjennelse. Vi har sett at musikkterapeuten kan få en annerledes rolle i ungdommens liv enn en psykolog eller miljøterapeut, og opplever å se sider av ungdommen som vedkommende ikke viser til andre omsorgspersoner. Med denne presentasjonen ønsker vi å vise til erfaringer vi har gjort oss, og forklare hvordan teori støtter opp om disse. Vi spør også hvilken rolle musikken spiller i relasjonen til musikkterapeuten og hvordan den kan ha potensiale til å påvirke livet til ungdommen utenfor musikkrommet.

I tillegg til å presentere relasjonell musikkterapeutisk teori, vil vi forsøke å oppsummere forskning og teori rundt terapeutiske relasjoner innenfor psykologi, og se dette i sammenheng med musikkterapi og barnevern. Vi vil illustrere teorien med tre praksishistorier fra Christine Wilhelmsens praksis, som tar for seg forskjellige relasjonelle prosesser. Vi håper at vår paper vil kunne bidra til økt forståelse for musikkterapiens potensiale innenfor barnevernet, og fungere som inspirasjon for videre forskning rundt relasjonsarbeid med ungdom innenfor barnevern.

Referanser:
van Bijleveld, G. G., Dedding, C. W. M. & Bunders-Aelen, J. G. F. (2015). Children’s and young people’s participation within child welfare and child protection services: a state-of-the-art review. Child & Family Social Work, 20(2), 129-138.

Trondalen, G. (2014). Relational Music Therapy: An Intersubjective Perspective. Gilsum NH: Barcelona.

Zanders, M. L. (2015). Music Therapy Practices and Processes with Foster-Care Youth: Formulating an Approach to Clinical Work. Music Therapy Perspectives, 33(2), 97-107.