Back to All Events

PLAY - aktiviteter og sanger til lek, samspill og overganger. Musikkterapi i en spesialpedagogisk kontekst.

Gunnfrid S. Fjelde & Anne-Linn Malia Vatnedalen Vik.  

Biografi:
Gunnfrid S. Fjelde Utdannet
førskolelærer og spesialpedagog. Musikkterapeut med master (UiB 2009). Arbeidserfaring som pedagog fra barnehage/skole, musikkterapeut ved pedagogisk fagsenter, ped.psyk.rådgiver/musikkterapeut i PPT og musikkterapeut på Madlamark skole sin Stolt-avdeling.

Anne-Linn Malia Vatnedalen Vik
Musikkterapeut med master (UiB 2009). Arbeidserfaring som musikkterapeut/ pedagog på folkehøgskole, i fengsel, på pedagogisk fagsenter og i barnehage. Har de fire siste årene vært ansatt som universitetslektor i musikk på barnehagelærerutdanningen ved UiS - parallelt med å jobbe som musikkterapeut på Madlamark skole sin Stolt-avdeling.

Abstract:
Denne presentasjonens toner og tanker er hentet fra vår nåværende arbeidsplass, Madlamark skole i Stavanger, avdeling STOLT -særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. I samspillet med elevene vokser det stadig frem nye ideer og melodier. Dette har vi samlet i heftet; PLAY.

Workshopen vil presentere metodikk gjennom lyd, film og bilder fra arbeidsplassen vår, med utgangspunkt i de 7 ukentlige gruppetilbudene vi tilbyr: ”Musikk og språk”, ”Musikk og sosial kompetanse”, ”Musikk og samspill/tidlig samspill”, ”Musikk og identitet”, ”Dansetime” og ”Fysmus». Vi håper vi kan inspirere det daglige repertoaret med et par nye sanger og aktiviteter gjennom våre eksempler, enten man jobber innenfor det spesialpedagogiske feltet i skole/barnehage eller andre arenaer der sanger kan synges, leves, sanses og danses i det unike barnets tempo og tonearter. Vi stemmer i og håper du vil synge med.

Underveis vil vi også ha fokus på hvordan det musikkterapeutiske arbeidet kan implementeres i en helhetlig tankegang omkring elevenes utvikling. Avslutningsvis ønsker vi å invitere til dialog og erfaringsutveksling omkring dette"