Back to All Events

Emilie – i musikken er kraften en styrke, men kraften kan også være farlig

Ruth Eckhoff

Full tittel: EMILIE – I MUSIKKEN ER KRAFTEN EN STYRKE, MEN KRAFTEN KAN OGSÅ VÆRE FARLIG. Det musikkterapeutiske forløpet til en tenåringsjente med utpregede musikalske ressurser og et utfordrende atferdsproblem i en spesialskole, en fortelling gjennom ord, video-klipp og lydopptak.

Biografi
:
Ruth Eckhoff har kombinert undervisning og veiledning ved NMH med jobb som musikkterapeut og integrativ terapeut innen psykiatri (1982-1999), privat praksis (1999 - 2009) samt med barn og unge som har spesielle behov i en spesialskole (2010-2018). Hun har holdt foredrag og workshops ved norske og internasjonale musikkterapikonferanser og har publisert noen artikler om musikkterapi.

Abstract:
Emilie er 13 år og har høsten 2017 begynt i 8. klasse på en spesialskole. Hun er en flott og til tider intens jente med musikalske ressurser som hun først og fremst uttrykker gjennom sin kraftfulle og vakre stemme, men også gjennom piano og djembe. Hun har en sammensatt diagnose med store synsvansker, høyresidig hemiplegi (cerebral parese), lett psykisk utviklingshemming og ADHD mm. Vi følger hennes individuelle musikkterapeutiske forløp gjennom hele det første skoleåret på den nye skolen. Samtidig med de musikalske ressursene har hun en vanskelig livssituasjon på grunn av et veldig spesielt og langvarig atferdsproblem med svære konsekvenser for henne selv og omgivelsene, både hjemme og på skolen. Dersom en person for fort kommer for nær hennes synsfelt skvetter hun voldsomt og den venstre armen (som ikke er affisert av CP) sender da lynraskt ut et kraftig bokseslag mot personen. Armen lar seg desverre ikke kontrollere av henne selv og hun har måttet leve med dette problemet siden hun var 3 år. Armen som bokser er bemerkelsesverdig treffsikker og fysisk sterk. Slik hender det dessverre at andre mennesker påføres smerte og noen ganger skade. Emilie blir veldig lei seg etter slike episoder. Hva gjør dette med henne? Hun har gjennom hele sin skolegang gått på spesialskole. Hennes problematferd har vært forsøkt regulert av omgivelsene og man har også forsøkt å gå inn i hennes tankeverden for å lete etter årsaker og opprettholdende faktorer. Hvordan skal vi forstå Emilie? Har musikkterapi noe å bidra med? I så fall hva? Kan hun lære noen form for selvkontroll? Midt oppe i dette skal hun finne sin identitet som tenåring. Og hun skal finne ut av nærhet og avstand og sin seksualitet.

Referanser:
Karette Stensæth (Norges Musikkhøgskole)
Gro Trondalen (Norges Musikkhøgskole)
Tom Næss (Norges Musikkhøgskole)