Back to All Events

”Voggesongar undervegs” - eit korprosjekt med innvandrerkvinner.

Grete Skarpeid

Biografi:
Master i musikkterapi, jobber nå som logoped i Voss kommune.
Jobbet på musikkterapiutdannelsen på Sandane i første 10 årene.

Abstract:
Dirigent Grete Skarpeid og D´kor på Voss ynskjer å legge tilrette for integrering og samarbeid med innvandrarkvinner lokalt , samt la dei bli synlege og gi dei ei stemme i Norge . I prosjektet / konserten "Voggesongar undervegs" møter me kvinner frå ti ulike kulturar som bur på Voss og i Ulvik. Kvinnene deler kvar sin personlege voggesong til koret og Grete, Komponist Elisabeth Vannebo har arrangert sangene for koret. Me vil legge fram bakgrunn og gjennomføring av dette prosjektet.

Referanser:
Karette Stensæth (Norges Musikkhøgskole)
Gro Trondalen (Norges Musikkhøgskole)
Tom Næss (Norges Musikkhøgskole)