Back to All Events

Hvordan etablere nye musikkterapipraksiser? - Idéer og fallgruver

Monika Overå og Christine Wilhelmsen

Biografi:
Monika Overå jobber som musikkterapeut ved Barne- og ungdomsklinikken, Ahus og styremedlem NFMT. Hun er utdannet ved Norges Musikkhøgskole, kull 2012.

Christine Wilhelmsen jobber som musikkterapeut i Aleris Ungplan & BOI og Uteseksjonen ved Oslo Kommune, nestleder i NFMT. Hun er utdannet ved Griegakademiet/UiB, kull 2012.

Abstract:
Musikkterapifaget får stadig mer oppmerksomhet i det offentlige rom og blant politikere på lokalt og nasjonalt nivå. Forskning og anbefalinger i nasjonale retningslinjer åpner opp for nye muligheter for musikkterapi på stadig flere praksisfelt. Dette igjen vil føre til en større etterspørsel etter musikkterapeuter. I dag utdannes det flere musikkterapeuter enn noen sinne og økningen i studieplasser fortsetter sannsynligvis og forhåpentligvis i årene som kommer. Men hvor finnes jobbene? Hvordan går vi fram for å skape disse? Og når arbeidskontrakten er på plass, hvordan kommer en i gang med arbeidet?

Monika Overå og Christine Wilhelmsen har begge erfaring med å starte nye musikkterapipraksiser: på en avgiftningsenhet ved sykehus, barne- og ungdomsklinikk, tilbud til barn og ungdom i barnevernets omsorg og forebyggende tiltak i kommunen, samt tilbud for voksne innen rus- og psykisk omsorg. Gjennom våre erfaringer – på godt og vondt – og har vi satt sammen en erfaringsbank og et mini-gründerkurs som vi vil formidle til deg som går med en idé du gjerne vil sette ut i praksis. Vi håper det kan motivere og inspirere til å starte opp nye musikkterapitilbud rundt omkring i vårt langstrakte land.

Referanser:
Overå, Monika (2013). Hekta på musikk. NMH-publikasjoner 2013:11

Seah, Cassandra H. & McFerran, Katrina S. (2015). The transition to practice experience of five music therapy graduates. Nordic Journal of Music Therapy, 25(4), 352-371.

Wheeler, Barbara (2003). The Interdisciplinary Music Therapist. Voices Resources. Hentet fra https://voices.no/community/?q=fortnightly-columns/2003-interdisciplinary-music-therapist