Back to All Events

Å stå på egne ben: En kvalitativ intervju-undersøkelse om fem tidligere studenters opplevelse av egenpraksis.

Gisle Fuhr

Biografi:
Gisle Fuhr er utdannet musikkterapeut ved Norges Musikkhøgskole, hvor han gjennomførte egenpraksis med utsatt ungdom som en del av S.T.O.L.T.-prosjektet i Groruddalen. Han jobber med barn i Bydel St. Hanshaugen, med ungdom i Aleris og med unge på asylmottak i Musikk for Unge Asylsøkere (MUA).

Abstract:
I 2015 gjennomførte fem studenter ved Norges Musikkhøgskole egenpraksis ved forskjellige institusjoner som en del av utdannelsen til å bli musikkterapeuter. Denne paperen vil presentere og diskutere deres opplevelser, inkludert utfordringer rundt å lede en musikkterapeutisk praksis for første gang, forklare musikkterapi for kolleger og håndtere engstelse og usikkerhet rundt å være ansvarlig for klienter. Studentene skrev sine masteroppgaver om egenpraksisen, og de opplevde utfordringer rundt å forske på og med klienter. De måtte også tilpasse sin praksis til institusjonenes systemer, og balansere rollen som en uerfaren student med å være ansvarlig for en musikkterapeutisk praksis.

Data til paperen ble samlet inn med kvalitative intervju gjennomført i kort tid etter at informantene hadde fullført masteroppgaven. Resultatene viste at studentene så deres praksis som en svært viktig del av deres utvikling mot å bli musikkterapeuter, til tross for (og til en viss grad som en følge av) de forskjellige utfordringene de opplevde. Studentenes opplevelser reflekterer problemer som kan ses i annen litteratur tilknyttet praksisutvikling, samtidig som de oppfordrer til nye måter å tenke rundt veiledning og overgangen mellom student og musikkterapeut. Paperen vil forhåpentligvis inspirere studenter og praksislærere til å reflektere rundt praksisfagets posisjon i musikkterapiutdannelsen.

Referanser:
Ledger, Alison J. (2010). Am I a Founder or am I a fraud? Music therapists’ experiences of developing services in healthcare organizations. (Doctoral dissertation), University of Limerick.

Seah, Cassandra H. & McFerran, Katrina S. (2015). The transition to practice experience of five music therapy graduates. Nordic Journal of Music Therapy, 25(4), 352-371.

Wheeler, Barbara (2002). Experiences and Concerns of Students During Music Therapy Practica. Journal of Music Therapy, 39(4), 274-304.