Back to All Events

Keynote: Dag Nordanger

Vi er stolte og glade over å ha fått med oss selveste Dag Nordanger som keynote på årets norske musikkterapikonferanse. Nordanger er en av landets mest profilerte psykologer, kjent for sin kreative og innsiktsfulle formidling av kunnskap om komplekse traumer hos barn og unge. Han er spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi og jobber ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og ved Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS). De siste årene har han vist stor interesse for musikkterapiens unike muligheter til å hjelpe mennesker med traumeproblematikk