Call for papers

2018 er et viktig jubileumsår for norsk musikkterapi. Utdanningen i Oslo er 40 år og utdanningen i Sandane/Bergen er 30 år. I den anledning ønsker vi å invitere til en jubileumskonferanse som markerer bredden og mangfoldet i fagets utvikling og utbredelse – på tvers av praksisfelt, metodikk, forskning og teori. Et jubileum gir rom for å skue bakover mot arv og tradisjon, beskrive den nåværende situasjonen og å rette blikket framover mot utvikling, muligheter og utfordringer i årene som kommer.

Med konferansen ønsker vi å vise frem det store mangfoldet i norsk musikkterapi og håper at flest mulig sender inn abstract. Har du spørsmål til dette eller trenger du veiledning, kan du kontakte oss på info@musikkterapi.no

Dr. Hans Petter Solli, leder for programkomiteen

Frist for innsendelse av abstract er 31. januar 2018.