Evaluering

Evalueringskriterier

  • Bruk skjemaet og gi hvert forslag en karakter for hvert spørsmål, ved bruk av en skala fra 1 -5
  • På hvert av spørsmålene tilsvarer 1 lavest karakter, og 5 beste karakter.
  • Spørsmål nummer 6 krever kun et ja/nei svar
  • Hvis du mener forslaget skal ha en muntlig fremstilling, kan du la spørsmål nummer 6 stå ubesvart.
  • Etter du har sendt skjemaet, kan du oppdatere siden (F5 på windows og cmd + R på mac) og sende inn neste skjema.

Skjema for evaluering

6. Hvis du ikke godkjenner det innsendte papers som muntlig presentasjon/workshop/roundtable vil du anbefale den som poster?