Fana-IMG_7513.jpg

Fana Folkehøgskule

I 2015 fylte Fana Folkehøgskule 100 år, men historien om den gamle herregården som ble folkehøgskole går mye lengre tilbake i tid.

Historien til Store Milde herregård lar seg dokumentere helt tilbake til 1528. Trolig er den enda eldre da området tilhørte «Svartebrørne» – Dominikanermunkene i Bergen – fra slutten av middelalderen. I 1526 brant dominikanermunkenes kloster i Bergen sentrum, og abbeden flyttet til Store Milde.

Gården kom under kongens eie på begynnelsen av 1600-tallet og var de neste århundrene eid av flere fornemme Bergensborgere. Hovedbygningen som står her den dag i dag ble påbegynt i 1723, og stadig står to av trærne fra inngangsalléen midt på skoletunet. I hovedbygningen (eller «Gamlebygget» som vi kaller det i dag) er Rokokkosalen og Regencesalen bevart fra herregårdstiden. Noen av vegg- og takmaleriene i disse rommene er eldre enn selve bygningen.

Les mer om skolen her

ABORETET

Skolens nærmeste nabo er Det Norske Arboretet. Et arboret er en samling tre og busker som blir dyrket på friland med sikte på forsking, undervising og utprøving av planter i klimaet vårt. Samtidig skal det være til glede, gi naturopplevelser og stimulere til økt interesse for naturfag og botanikk

HVORDAN KOMME TIL SKOLEN?

Fana Folkehøgskule ligger i Bergen, og har vakker beliggenhet ved fjorden rett sør for Bergen sentrum. Det er enkelt å komme seg til og fra Bergen. Du kan reise med fly, tog, buss, bil eller båt. Det er også gode forbindelser lokalt mellom skolen og Bergen sentrum med buss og Bybanen.

Skolen vår ligger bare ti minutters kjøring fra Flesland flyplass. Dersom du kommer med fly er taxi den enkleste måten å ta seg til skolen på. Fana Folkehøgskule ligger kun 7 km. fra Flesland flyplass. Flesland er en stor flyplass i Norge, så alle de vanligste flyselskapene lander her, f.eks. SAS og Norwegian, Widerøe og mange andre selskap.

Fra sentrum
Fra Bergen sentrum går Bybanen sørover ut fra sentrum. Bybanen går svært hyppig, og i løpet av en god halvtime er du i Birkelandskiftet. Der må du bytte til buss merket 53 til Hjellestad/Milde. Bybanen og buss korresponderer ikke ved hver avgang, da Bybanen går oftere enn bussen. Du kan sjekke bussavganger på www.skyss.no, men det er stort sett ikke så lenge å vente.

I den travleste tiden på dagen går det i tillegg til bybane også buss hele veien direkte fra Bergen/Bystasjonen og ut til skolen. Skolen ligger på Store Milde, og du må da gå på buss merket 53 HJELLESTAD/ MILDE. Ta bussen til rutens nest siste stopp, derfra ser du opp til skolen. Det tar kun noen få minutter å gå opp. Følg skilt til Fana Folkehøgskule.

Med bil
Skolen ligger om lag to mil sør for Bergen sentrum. Kjører du bil kan du kjøre E39 sørover mot Bergen Lufthavn, Flesland. Følg veien mot Flesland inn på Rv 580, ta så av mot Hjellestad (Fv 556), og sving deretter til venstre mot Milde når veien deler seg. Ca. 2-3 kilometer av sted , ser du skilt ved veien der du skal ta av til venstre opp til skolen.

(Det anbefales ikke å bruke GPS når man nærmer seg skolen. Denne leder deg gjerne ut en smal og svingete vei).