Keynotes

Even Ruud.JPG

Even Ruud

Vi er umåtelige stolte over å kunne presentere den norske musikkterapiens gudfar, professor Even Ruud, som keynote på årets konferanse. 

Ruud har vært helt sentral i oppbyggingen av musikkterapien som studium og fagdisiplin i Norge. Med sin klokskap, store engasjement, tverrfaglighet og evne til å skape gode forbindelser på tvers av disipliner har han preget norsk musikkforskning gjennom mange tiår. Innen musikkterapien er han rett og slett en levende legende. 

 

I denne lille presentasjonsvideoen forteller professor Even Ruud om sin forskning ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Institutt for musikkvitenskap er det største musikkvitenskapelige miljøet i Norden. Instituttets ansatte forsker innenfor en rekke forskjellige musikkfaglige retninger, underviser på alle nivåer, og er aktive formidlere i offentligheten. Laget av Camilla Smaadal, oktober 2013.

Skjermbilde 2018-01-19 kl. 14.00.03.png

Dag Nordanger

Vi er stolte og glade over å ha fått med oss selveste Dag Nordanger som keynote på årets norske musikkterapikonferanse. Nordanger er en av landets mest profilerte psykologer, kjent for sin kreative og innsiktsfulle formidling av kunnskap om komplekse traumer hos barn og unge. Han er spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi og jobber ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og ved Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS). De siste årene har han vist stor interesse for musikkterapiens unike muligheter til å hjelpe mennesker med traumeproblematikk

Visste du at traumereaksjoner og reguleringsarbeid kan forklares for barn med kun hånden som modell? Se Dag Nordangers demonstrasjon! Redigering: Reidar Thyholdt, RVTS Vest.
bt.jpg

Gro Trondalen og Brynjulf Stige

Vi har gleden av å meddele at selveste Gro Trondalen og Brynjulf Stige vil å holde en keynote ved årets musikkterapikonferanse. De to professorene representerer hver av de to stolte utdanningsinstitusjonene våre - Norges musikkhøgskole og Universitetet i Bergen. Sammen vil de ta oss med på en spennende reise i tid og rom: 40 år bakover gjennom arv og tradisjon, og 40 år framover mot de muligheter og utfordringer som venter oss der framme. Spenn dere fast og bli med på reisen!